Het bestuur van de Stichting Senioren Actief Bemmel bestaat uit minimaal 5 bestuursleden, waarvan het merendeel wordt benoemd op voordracht van de Seniorenvereniging KBO Bemmel-Doornenburg.


Bestuur

Henk Peperkamp (voorzitter)
0481 - 46 36 36

Willemien Hermsen (secretaris, coördinator)
0481 - 46 35 55

Henk van de Looi (penningmeester)
0481 - 46 29 41

Anja Berns (coördinator)
06 - 16 71 41 68

Erik Bruins (lid)
06 - 21 80 45 43


De coördinatoren en penningmeester worden bij hun werkzaamheden ondersteund door Nol en José van Rossum.