De Stichting Senioren Actief Bemmel, kortweg SAB, organiseert cursussen en activiteiten voor senioren. De gemeente Lingewaard verstrekt subsidies ter ondersteuning van deze activiteiten. Deelnemers worden zo in staat gesteld om laagdrempelig te kunnen deelnemen aan deze activiteiten.


Door samenvoeging van de gesubsidieerde activiteiten van de Seniorenvereniging KBO Bemmel-Doornenburg en van de voormalige Recreatie 50+ is de SAB ontstaan.