Wat leuk dat u zich wilt aanmelden voor een recreatieve activiteit bij de SAB. U kunt daarvoor onderstaand formulier gebruiken. Het deelnemerschap met onze stichting geldt voor een heel kalenderjaar.


Aanmeldformulier


Deelnemerschap / Eigen bijdrage
U gaat het deelnemerschap met de SAB aan voor een heel kalenderjaar. Het deelnemerschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Wijzigingen in de eigen bijdrage worden schriftelijk of via e-mail aan u kenbaar gemaakt. De afschrijving van de eigen bijdrage vindt jaarlijks in januari plaats op basis van de door u afgegeven incasso-machtiging. Voor nieuwe deelnemers vindt de afschrijving plaats nadat zij zich hebben aangemeld.

Opzeggen
Het opzeggen dient schriftelijk of per e-mail aan de deelnemeradministratie te geschieden en kan tot en met 1 december van het lopende jaar. Aangezien u het deelnemerschap aangaat per kalenderjaar, wordt bij tussentijdse beëindiging van het deelnemerschap dan ook geen restitutie over een deel van het jaar gegeven.

Privacyverklaring
Meer informatie over onze privacybepalingen


Download
aanmeldingsformulier-recr-act-2024-03-18.pdf