Het opzeggen als deelnemer aan een recreatieve activiteit, waarbij u een doorlopende incasso-machtiging hebt, dient schriftelijk (brief of e-mail) aan de deelnemeradministratie te geschieden. U kunt ook onderstaand formulier gebruiken. Opzeggen kan tot en met 1 december van het lopende verenigingsjaar.


Afmeldformulier


Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het deelnemerschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. Aangezien u het deelnemerschap aangaat per kalenderjaar, wordt bij tussentijdse beëindiging van het deelnemerschap dan ook geen restitutie over een deel van het jaar gegeven.

Privacyverklaring
Meer informatie over onze privacybepalingen