Afbeelding bij nieuwsbericht Cursus Engels voor gevorderden

Cursus Engels voor gevorderden

Het is niet eenvoudig om precies te benoemen wat men moet verstaan onder “gevorderd”, maar het is hoe dan ook beslist geen beginnerscursus.

Om u een idee te geven wat men zou kunnen verstaan onder “gevorderde” geef ik u een opsomming van onze activiteiten tijdens de cursus:

In principe gaan we uit van het gesproken woord, ook wel aangeduid als “conversatie”.


We praten over alledaagse dingen om ons heen, soms echt, soms verzonnen, en we bespreken de “toestand in de wereld”aan de hand van artikelen in kranten en tijdschriften. Het is niet nodig een boek aan te schaffen: lesmateriaal wordt (digitaal) door ons aangeleverd.

Is er “huiswerk”? Niet in de ouderwetse zin van het woord, maar soms wordt aan u gevraagd om bijvoorbeeld een artikel te lezen of een (stuk van een) leesboek. Niets is verplicht, maar daardoor is de daaropvolgende les beter te volgen. Regelmatig geef ik (digitaal) extra oefeningen op vooral grammaticaal gebied. Of u hier iets mee doet is geheel vrijblijvend.

Tijdens deze praatsessies komen we vanzelf grammaticale aspecten tegen, die we bespreken voor zover nodig, en uiteraard leren we al pratende veel nieuwe woorden. Altijd handig!

Van tijd tot tijd besteden we ook aandacht aan de Angelsaksische cultuur naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen of typisch Engelse aangelegenheden.

Voor de afwisseling bespreken we soms ook de tekst van een bekende song in het Engels of iets uit de Engelse literatuur, bv. een gedicht.

De cursus kan dus gerust veelzijdig genoemd worden. Vergeleken met een middelbare school kunt u grofweg het niveau van begin 4 HAVO aanhouden. Als u zich herkent in dit niveau, bent u van harte welkom.

Locatie: de Kinkel, maandagochtend 10.00 – 11.30 uur.  Start: Eind september 2023

Aanmelden: via dit online formulier

Docent: Jan de Groot

Gepubliceerd op: 29 juni 2023